Reklama

Všeobecne

 

 • Vzhľadom na veľké množstvo a rôznorodosť jednotlivých reklamných kampaní naša spoločnosť LEDart s.r.o., IČO 50020552, upozorňuje, že záväzné informácie, dostupnosť jednotlivých výrobkov, ceny za jednotlivé výrobky a podmienky danej kampane sú uvedené len na webe www.ledakcia.sk
 • Ponuka našej spoločnosti je obmedzená do vypredania zásob tovaru, na ktoré sa vzťahuje, poprípade je obmedzená stratou schopnosti našej spoločnosti plniť (napr. v dôsledku nedodania tovaru dodávateľom v dôsledku mimoriadnych okolností a pod.). Naša spoločnosť ďalej nemôže garantovať trvalú dostupnosť výrobkov, ktoré sú propagované prostredníctvom tlačovej, televíznej (vrátane HbbTV), rádiovej alebo inej obdobnej reklamy s ohľadom na povahu danej reklamy. Obsah týchto oznámení preto zo strany našej spoločnosti nemožno považovať za záväzné ponuky na uzavretie zmluvy, a to s ohľadom na to, že takéto oznámenie neobsahuje podstatné náležitosti zmluvy v zmysle ustanovenia § 43a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v platnom znení.
 • Rozhodujúce a záväzné sú informácie a ceny zverejnené na webe www.ledakcia.sk v okamihu potvrdenia objednávky, s výnimkou zjavných chýb v cene tovaru.

Zľavové kódy

 

 • Naša spoločnosť v kampani používa termín „zľava na nákup“ ako označenie na unikátny zľavový kód na použitie na internetovom obchode www.ledakcia.sk, kedy poskytneme vybraným zákazníkom (účastníkom kampane) zľavový poukaz na jedno použitie pri nákupe na www.ledakcia.sk, za splnenie týchto podmienok:
 • Zľava bude poskytnutá, pokiaľ zákazník uplatní zľavový poukaz na nákup produktu, na ktorý sa nevzťahuje iná zľava (akciové produkty, zvýhodnené balenia a pod.) Naša spoločnosť neposkytuje účastníkom kampane žiadne peniaze a zľavový kód nemožno v kampani ani po nej vymeniť za peniaze.
 • Kód je nemenný a nevratný, ani nie je možné ho nahradiť iným darčekom či zľavou a zároveň nie je určený na ďalší predaj.
 • Neuplatnený zľavový kód nemôže byť účastníkovi akokoľvek nahradený a na poskytnutie zľavového kódu nemá účastník kampane garantovaný nárok.
 • Kód nie je možné kombinovať s inými zľavami ani darčekovými poukazmi našej spoločnosti, pokiaľ to nie je výslovne stanovené v týchto podmienkach alebo v príslušnej SMS správe alebo obdobnej správe odoslanej našou spoločnosťou.

Bannery, billboardy a rádiová, televízna a tlačená reklama

 

 • Medzi našou spoločnosťou ako zadávateľom reklamy a našimi zmluvnými partnermi, ktorí pre nás reklamu spracovávajú, môže dôjsť k chybe pri prenose dát (napr. neaktuálne ceny a pod.), ktorá nebola zavinená konaním na strane našej spoločnosti.
 • Naša spoločnosť nezodpovedá za prípadné tlačové či iné zjavné chyby v reklamných oznamoch, nech sú vyhotovené v akomkoľvek formáte.
 • Všetky obrazové materiály použité v reklamných oznamoch majú iba ilustratívny charakter, naša spoločnosť nemôže garantovať presnú zhodu typu, modelu či farby konkrétneho výrobku a jeho obrazového vyjadrenia použitého v reklamnom oznámení. Rozhodujúci je popis produktu použitý na webových stránkach www.ledakcia.sk

Reklama na zľavových portáloch a cenových porovnávačoch

 

 • Chybný prenos dát či prenos neaktuálnych dát môže nastať tiež v prípade najrôznejších zľavových portálov či cenových porovnávačov, ktorých prevádzkovatelia nie sú zmluvnými partnermi našej spoločnosti. Presné a aktuálne ceny spoločnosť LEDart vždy uvádza na svojich webových stránkach www.ledakcia.sk.